LỊCH TRÌNH XE BUS MỚI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 23/07/2018. TUYẾN A. LIÊN HỆ: 0901 701 859

Ngày Phục vụ   Thời Gian - Điểm Đón
Điểm Chuyến G.G Chung cư CT3 AEON MALL
cửa vào bãi đỗ xe
Times City 463 Minh Khai Lạc Trung - Minh Khai Bệnh Viện 108 Nhà Hát Lớn Hồ Hoàn Kiếm trung tâm múa rối
nước - 57C ĐTH
Nhà Hát Lớn Bệnh Viện 108 Lạc Trung - Minh Khai Times City 463 Minh Khai Le Parc Chung cư CT3 G.G
Thứ 2 - Thứ 6 1A 6:55 7:00 x 7:20 7:25 7:30 7:35 7:38 7:43 7:47 7:53 7:57 8:27 8:42 8:47
2A 9:45 9:50 x 10:10 10:15 10:20 10:25 10:28 10:33 10:37 10:43 10:47 11:17 11:32 11:37
3A 14:50 14:55 x 15:15 15:20 15:25 15:30 15:33 15:38 15:42 15:48 15:52 x 16:37 16:42
4A 16:55 17:00 x 17:20 17:25 17:30 17:35 17:38 17:43 17:47 17:53 17:57 x 18:42 18:47
Thứ 7 & Chủ Nhật 5A 8:35 8:40 9:00 9:10 9:15 9:20 9:25 x x 9:28 9:35 9:38 10:08 10:23 10:28
6A 11:15 11:20 11:40 11:50 11:55 12:00 12:05 x x 12:08 12:15 12:18 12:48 13:03 13:08
7A 13:35 13:40 14:00 14:10 14:15 14:20 14:25 x x 14:28 14:35 14:38 15:08 15:23 15:28
8A 15:55 16:00 16:20 16:30 16:35 16:40 16:45 x x 16:48 16:55 16:58 17:28 17:43 17:48
9A 18:05 18:10 18:30 18:40 18:45 18:50 18:55 x x 18:58 19:05 19:08 19:38 19:53 19:58

 

* Lưu ý:
+ Thứ 7, Chủ nhật cấm đường, nên xe bus sẽ không chạy qua điểm Hồ Hoàn Kiếm (57 Đinh Tiên Hoàng). Ngày thường vẫn chạy bình thường.
+ Điểm Aeon mall vào ngày thường không có khách, đa số ý kiến là bỏ qua điểm này. Vì vậy điểm này sẽ được chạy trong 2 ngày cuối tuần để phục vụ cư dân đi chơi, mua sắm.

LỊCH TRÌNH XE BUS MỚI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 23/07/2018 TUYẾN B: LIÊN HỆ: 0901.701.853

Ngày Phục vụ   Thời Gian - Điểm Đón
Điểm Chuyến G.G Chung cư CT3 Big C Thăng Long Giao cắt Láng - N.C.Thanh Lotte Đào Tấn Bùng binh HQV - Bưởi CV Nước Lotte Đào Tấn Giao cắt Láng - N.C. Thanh Big C Thăng Long Le Parc Chung cư CT3 G.G
Thứ 2 - Thứ 6 1B 6:55 7:00 7:18 7:24 7:35 7:42 7:52 8:07 8:18 8:24 x 8:50 8:55
2B 10:05 10:10 10:28 10:34 10:45 10:52 11:02 11:17 11:28 11:34 11:46 12:00 12:05
3B 14:05 14:10 14:28 14:34 14:45 14:52 15:02 15:17 15:28 15:34 15:46 16:00 16:05
4B 16:27 16:32 16:50 16:56 17:07 17:14 17:24 17:39 17:50 17:59 x 18:20 18:25
Thứ 7 & Chủ Nhật 5B 8:35 8:40 8:58 9:04 9:15 9:22 9:32 9:47 9:58 10:04 10:16 10:30 10:35
6B 11:05 11:10 11:28 11:34 11:45 11:55 12:02 12:17 12:28 12:34 12:46 13:00 13:05
7B 13:35 13:40 13:58 14:04 14:10 14:17 14:27 14:40 14:51 14:57 15:09 15:30 15:35
8B 15:55 16:00 16:18 16:24 16:35 16:42 16:52 17:07 17:18 17:24 17:36 17:50 17:55
9B 18:05 18:10 18:28 18:34 18:45 18:52 19:02 19:17 19:28 19:34 19:46 20:00 20:05

 

LỊCH TRÌNH XE BUS MỚI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 23/07/2018 TUYẾN C: LIÊN HỆ: 0901.701.855

Ngày Phục vụ   Thời Gian - Điểm Đón
Điểm Chuyến G.G Chung cư CT3 Big C Thăng Long Giao cắt Láng - N.C.Thanh (Đại Học Luật) Lotte Đào Tấn Bùng binh HQV - Bưởi CV Nước Lotte Đào Tấn Giao cắt Láng - N.C. Thanh Big C Thăng Long Le Parc Chung cư CT3 G.G
Thứ 2 - Thứ 6 1C 7:10 7:15 7:33 7:51 7:56 8:03 8:13 8:28 8:34 8:44 8:56 9:12 9:17
2C 9:27 9:32 9:50 10:08 10:13 10:20 10:30 10:45 10:51 11:02 11:14 11:30 11:35
3C 13:12 13:17 13:35 13:53 13:58 14:05 14:15 14:30 14:36 14:47 14:59 15:15 15:20
4C 15:52 15:57 16:15 16:33 16:38 16:45 16:55 17:10 17:16 17:27 x 17:55 18:00
Thứ 7 & Chủ Nhật 5C

TẠM NGHỈ

6C
7C
8C
9C