Cũng thuộc tiểu khu Eden của khu đô thị Gamuda Gardens, biệt thự song lập giai đoạn 2 của Gamuda cũng đang được xây dựng hết sức khẩn trương và nghiêm túc để đảm bảo chất lượng tốt nhất cũng như thời gian giao nhà cho quý cư dân. Tiếp theo là những hình ảnh hiện nay của biệt thự song lập Gamuda SD44 - Coutyard Homes.
 

tiến độ song lập gamuda sd44 dãy đông nam

Dãy hướng Đông Nam của biệt thự song lập Sd44

Dãy Đông Bắc biệt thự song lập Gamuda - SD44

căn đầu hồi biệt thự song lập Gamuda Sd44 hướng Đông BắcCăn đầu hồi biệt thự song lập Gamuda - Sd44, hướng Đông Bắc